Eğitim / Eğitim Programı / Anaokulu Eğitim Programı

Özel İzmir Martı İlkokulunun Anasınıflarında; öğrencilerimizin bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini destekleyerek, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını, kendilerini ifade ettikleri eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek ve öğrencilerimizin ilköğretime hazırlanmalarında rehberlik etmek temel amacımızdır.

Ana sınıflarımızda yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin temel deneyimlerinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır bulunuşlukları içinde gelişmeler desteklenir. Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine, öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir.

Çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde drama çalışmalarına sık sık yer verilmesi çocuğun tüm gelişim aşamaları açısından önemli ve gereklidir. Drama çocukların zihinsel duygusal, sosyal, psikomotor, dil gelişimlerini, öz bakım becerilerini desteklediğinden eğitim programları içerisinde yer almalıdır. Okul öncesi dönemde, yaparak yaşayarak öğrenme modeli uygulandığında öğrenilenlerin kalıcılığı artmaktadır. Çocuklar etkinliğe direkt olarak katıldıklarında öğrenmeye istekleri artmaktadır. Drama çalışmaları da öğrencinin aktif olarak etkinliğe katıldığı en önemli eğitim aracıdır.

Okul öncesi dönemde anadili yanında bir de yabancı dil öğrenen öğrencilerin, diğer derslerde de başarılı oldukları ispatlanmış bir gerçekliktir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri, yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. Yöntem ve teknikler İngilizce programımız "Bütünsel Dil Yaklaşımına" dayanmaktadır. "Bütünsel Dil Yaklaşımı" çocuklara İngilizceyi, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle anlamlı bir çerçevede öğretmeyi amaçlar.

Öğrenmeyi eğlenceli kılan MindLab, oyunu bir eğitim aracı olarak kullanarak öğrencilere deneyim kazanacakları ortamlar oluşturup yaşam becerilerini geliştiriyor.

Metot uygulanırken, oyun gerçek hayatın simülasyonu olarak sunuluyor. Öğrencinin doğal ortamda öğrenmesini sağlayan oyun ile çocuklar günlük yaşamı, insan ilişkilerini, arkadaşlığı, sevgiyi, saygıyı, etik değerleri küçük yaşlardan itibaren öğrenme imkânı elde ediyor. MindLab uygulamalarındaki oyunlar ve kullanılan stratejiler ayrıca öğrencilerin hayal güçlerini geliştirirken, bu sayede öğrenciler daha yaratıcı ve üretici oluyor, daha sıra dışı alanlarda da başarı kazanıyor.

Temel eğitimin gerekliklerinden olan kalem tutma, kalemi amacı doğrultusunda doğru kullanma yanı sıra düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini çocuğun okul hayatına uyum ve akademik başarısı için çok önemli bir süreçtir. Bu nedenle sınıf öğretmenlerimizin desteği ile ilkokula hazırlık programımız anasınıfı etkinliklerimiz içinde yer alacaktır. İlkokul birinci sınıfa başlayan öğrencimiz, geleceğin sağlıklı, mutlu, başarılı bireyleri olarak yetiştirilmek üzere tam hazır bulunurlukla yeni yuvasına güvenle adım atmış olacaktır.

Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün dışa vurumudur. Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır.

Orff etkinliği sadece müzik etkinliği değildir.

Şarkı söyleme etkinliği sırasında ritim aletlerinin kullanılması önemlidir.

Her insan kendini (duygularını) müzik ve hareketle ifade etme potansiyeline sahiptir.

Özel Martı İlkokulu Okul Öncesi çocuklarının yetenek ve yeterlikleri profesyonel ellerde şekillenecektir.

Plastik sanat, çocuğun duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Özel Martı Kolejinde, okul öncesinden itibaren plastik sanat eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve beceriler, çocuğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açılarının gelecekteki zenginlik kaynakları olarak düşünülmüştür.

Bilim, soru sormak, ardından cevaplar ve açıklamalar bulmak için araştırma yapmakla ilgilidir. Özel Martı İlkokulu Okul Öncesi Bilim Atölyesi'nde öğrencileri soru sormaya teşvik ederek, onlara bilimsel sürecin ilk adımını tanıtmak amaçlanır.

Bilim atölyesinde öğrenciler, fen bilimleri alanında birbirinden ilginç bilimsel projeler, deneyler ve etkinlikler yaparak hem eğlenir hem de öğrenirler. Aynı zamanda bilimsel olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapma becerisi kazanırlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz, öğrencilerimize ve ailelerine yönelik destekleyici ve önleyici çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; öğrencilerin aile yaşantıları ve okuldaki tutumları (Akademik ve davranış alanlarında) değerlendirilir. Bunların sonuçlarını gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınıf öğretmenleri ve veli ile belirli aralıklarla paylaşır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak genel anlayışımız; her çocuğun kendine özgü ve tek olduğu, farklı yeteneklerinin olduğunu kabul eden, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Çocukların okula uyumuna yardım.
 • Öğrencilerin her alanda gözlemlenmesi.
 • Bireysel farklılıkların takip edilmesi.
 • Özgüven duygusunun ve benlik kavramının geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
 • Gelişimsel rehberlik hizmetleri.
 • Öğrencilere DENVER-2 gelişimsel tarama testinin uygulanması.
 • Televizyon izlemenin olumsuz etkileri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi çalışmaları.
 • Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları.
 • Grup oyunları ve dramatizasyon ile sosyal iletişime destek çalışmaları.
 • 6 yaş grubu okula yeni başlayacak öğrencilere Frostig Testinin uygulanması.
 • Değerler eğitimi.
 • VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında dönemin başında bilgilendirme sunumu yapılması.
 • Velilere yönelik öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri, okula uyum ve oryantasyon konularında seminer yapılması.
 • Veli bültenlerinin hazırlanması.
 • Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin, önceden randevu alarak Rehberlik Birimi'yle bireysel görüşme gerçekleştirmesi mümkündür. İhtiyaç görüldüğünde Rehberlik Birimi bireysel görüşme için aileyi okula davet edebilir.

  Martı Koleji BKM (Beceri ve Koordinasyon Merkezi)

  Beceri ve Koordinasyon Merkezi, temel spor eğitimi kapsamında, Okul Öncesi çocuklarımızın sportif branş eğitimi öncesi temel fiziksel gelişimlerini oyun formunda geliştirmeyi hedef almıştır.

  BKM EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI

  4-7 yaş arası çocukların, temel sportif beceri ve koordinasyon eğitimi alarak,

  BKM Fiziksel olarak, - Kemik ve kas yapılarının güçlenmesi, - Sinir – kas koordinasyonlarının gelişmesi, - Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özeliklerinin gelişmesi, - Vücutlarındaki oksijen dolaşımlarının artması, - Diabet ve kalp hastalıkları riskine karşı korunmaları sağlanırken,

  BKM Sosyal olarak; - Özgüven ve karar verebilme becerisi artırılır, - Liderlik özelliği geliştirilir, - Takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğretir.

  DEĞERLENDİRME

  Beceri-koordinasyon dersi tüm spor dallarının temelini oluşturmakta ve okul öncesi çocukların hem sportif hem de sosyal yönden gelişimleri açısından önem teşkil etmektedir. Okul öncesinde başlayacak olan beceri-koordinasyon çalışmalarımız, ulusaldan evrensele, başarılı sporcular yetiştirilmesi için gerekli altyapı Martı Koleji BKM ile öğrencilerimize katkı sağlayacaktır.  Sayfa Başı