Eğitim / Eğitim Programı / Lise Eğitim Programı

Özel Martı Anadolu Lisesi öğrencileri okulun akademik alanda yürüttüğü çalışmalara ilave olarak kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal hayatı kendilerine sunulan zengin ve renkli bir ortamın içinde yaşama fırsatı bulurlar

Var oluş sebebini "Ulusaldan evrensele, anadilini iyi kullanabilen, İngilizceyi yaşamının bir parçası haline getiren; üstün nitelikli bir eğitim-öğretim kalitesi ve deneyimli eğitim kadrosuyla çalışmalarını farklı bir ekol yaratmak yolunda belirleyen; kültür, sanat ve spor eğitimleri ile bilimsel nitelikleriyle toplumda lider olabilecek laik ve demokratik anlayışta, çağdaş, özgüvenli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek" olarak ifade eden MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesinden 2010-2014 yılları arasında 87 öğrenci mezun olmuş, 87 öğrencinin 74'ü üniversiteye giriş sınavına girmiştir. Sınava giren 74 öğrencinin 57'si üniversiteye yerleştirilmiştir. Üniversiteye yerleşmeyen öğrenciler daha sonraki yıllarda daha iyi bir üniversiteye gidebilmek amacıyla takip eden yıl(lar)da sınava girerek şansını yükseltmek isteyen öğrencilerden oluşan bir gruptur.

MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesinde yürütülen bilimsel çalışmaların kalitesi, özgünlüğü ve niceliği okulun bilime bakışının göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda geçmiş yıllarda Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kimya, biyoloji, felsefe ve tarih alanlarında yürütülen TÜBİTAK çalışmaları gerek il içinde gerek ulusal bazda ülkenin düşünsel potansiyeline çeşitli katkılar sağlamıştır.

MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesi yürüttüğü etkinliklerle yabancı dile bakışını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren birinci yabancı dil olarak gösterilen İngilizce, 9. sınıflarda haftada 9 ders saati (1 ders saati İngilizce olarak okutulacak t-MBA), 10. sınıflarda 9 ders saati (1 ders saati Uluslar Arası Ortaklıklar MUN ve MCE dersi), 11 sınıflarda 8 ders saati ve 12. sınıflarda 4 ders saati olarak işlenecektir. İkinci yabancı dil olarak İtalyanca veya Almanca dersleri seçmeli olarak her sınıf düzeyinde haftada 3 ders saati olarak yürütülecektir. Toplam 14 olan yabancı dil öğretmeni kadrosunun beş öğretmeninin yabancı uyruklu öğretmen olması MARTI KOLEJİ'nin yabancı dile bakışının göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Yabancı dilde okul içinde yürütülen etkinliklere ilave olarak ulusal ve uluslararası alanlarda yürütülen etkinlikler de sayılmalıdır.

 • 2012-2014 yılları arasında Portekiz-Polonya-Romanya-Litvanya-Almanya'dan ortak okullarla yürütülen Young Immigrants At Home and Abroad adlı proje boyunca öğrencilerimiz, uluslararası ortamda yabancı dillerini etkin olarak kullanma imkânı bulmuş ve okulun vizyonunda da ifade edildiği gibi ulusaldan evrensele ulaşmada önemli ve değerli adımlar atmıştır.
 • 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren okulun çalışma portföyüne alınan iki uluslararası etkinlik (Harvard Üniversitesi MUN – Model United Nations ve Harvard Üniversitesi MCE – Model Congress Europe) ile öğrencilerimizin evrensel bireyler olma yolunda kat edeceği mesafeye ivme kazandırmak hedeflenmektedir. Anılan etkinlikler öğrencilerin uluslararası platformda ilgi, bilgi ve söz sahibi olmasını, akademik birikimlerini sosyal, kültürel ve bilişsel ortamda değerlendirmelerine olanak veren çalışmalar olarak dünya literatüründe yer alır.

  Ayrıca dil sınıfı öğrencilerine TOEFL dersi verilmekte ve bu öğrencilerin uluslararası sertifikasyona sahip dereceler elde etmesi sağlanmaktadır.

 • MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesinin en önemli parçalarından biri de spordur. Günlük yaşamın yoğun temposu içinde fiziksel ve ruhsal olarak yıpranan öğrencilerimiz her sınıf seviyesinde yürütülen iki ders saatlik Beden Eğitimi dersinde okulun zengin spor aktivite merkezinde spor yapma ve rahatlama imkânı bulur. Hafta sonu öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulan merkezimizde öğrenciler ve veliler basketbol/tenis/futbol/voleybol oynama fırsat bulmaktadır. Tenis, voleybol ve basketbol takımları bulunan okulumuzda, öğrencilerimiz, şehir içi ve şehir dışı maçlara ve turnuvalara okulun ve branşın öğretmenleri rehberliğinde katılmaktadır. Öğrencilerimizin elde ettikleri/edecekleri başarılı sonuçlar okulumuz onur köşesinde yer bulmaktadır.

  MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesi öğrencileri Toplum Hizmeti çalışmalarının eğitimlerinin bir parçası olduğunun bilir ve Toplum Hizmeti çalışmalarında, bu bilinç doğrultusunda yer alır. Toplum Hizmeti çalışmaları 9. ve 10. sınıf öğrencileri tarafından daha önce planlanan, kurgulanan ve uygulanan bir program doğrultusunda, öğretmenlerinin gözetiminde hafta sonu çalışmaları ile yürütülür. Hazırlanan program doğrultusunda öğrencilerimiz, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının bünyesinde bulunan derslik/yerleşke/merkezlerde, hafta sonları dört saatlik programlarla çalışmalar yürütür. Öğrencilerimizin en az 25 saatlik toplum hizmeti çalışmasını tamamlaması istenir. Dönem sonunda sunum yapılarak toplum hizmeti çalışmaları okul kamuoyu ile paylaşılır.

  11. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak uygulanan "Mesleki Gölge Programı", öğrencilerin ileride seçmeyi düşündükleri meslekleri tanımalarına, detayları ile incelemelerine ve doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla uygulamaya konulan bir etkinliktir. Tanımak istedikleri meslek grubunda çalışan kişi ile bir tam günü geçiren öğrencilerimiz, çalışma esnasında kendi kişilik özellikleri ile mesleğin çalışma şartlarını kıyaslama imkânı bulmaktadırlar. PDR Birimi önderliğinde yapılan uygulama doğrultusunda öğrencilerimiz, biyomühendisten moda tasarımcısına, çevre mühendisinden kardiyoloji uzmanına kadar pek çok meslek sahibinin yanında mesleği tanımaya çalışır. Öğrenciler, yaptıkları etkinlik doğrultusunda PDR uzmanı ile geri bildirim çalışmaları yapar.

  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren her öğrencinin bir eğitim koçu olacaktır. Okulumuz eğitim koçu koordinatörü İbrahim Hakan Yiğit önderliğinde yürütülecek eğitim koçluğu programı çerçevesinde öğrencilerimizin akademik, sosyal, davranışsal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri kademe kademe takip edilecek ve gelişmeler ivedilikle ve etkin işbirliği çerçevesinde değerlendirilecektir. 9. sınıftan itibaren bire bir takip edileceği bu süreç içinde öğrenciler, gelecek planlamaları ile ilgili her türlü kararı koç öğretmenleri eşliğinde, velileri ve okul yönetimi eş güdümü ile verebilme ayrıcalığını yaşayacaklardır. Eğitimin amacı öğrencileri doğru şekilde tanıyarak onları doğru hedeflere yönlendirmek, öğrencilerde iç motivasyon sağlamak, anında problem çözme becerisini geliştirmek, öğrencinin odaklanmasını sağlamak, sınav kaygısıyla başa çıkmasını sağlayarak sınavlara zihinsel olarak hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu çerçevede donanımlı bireyler yetiştirmek olacaktır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi tüm öğrencilerimize yönelik olarak bedensel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve anne-babalara yönelik olarak çalışmalarını sürdürür. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket eden birimimiz, öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu doğrultuda kendilerini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir, insana saygı ve sevgi doğrultusunda gizlilik esasını temel alarak çalışmalarını sürdürür.

  MARTI KOLEJİ Anadolu Lisesi öğrencilerini ayrıcalıklı hissettiren bir diğer unsur da seçmeli dersler alanındaki çeşitliliktir. 9. sınıfta başlayan ve öğrencinin GERÇEK HAYATA yönelik kazanımlarını pekiştiren bu derslerle öğrencilerimiz, ülkelerini ve dünyayı ilgilendiren geniş bir yelpazede ufuklarını açma imkânı bulmakta ve akademik ve sosyal hayatlarının temelini atmaktadırlar. Lisemizde Girişimcilik, Uluslar Arası İlişkiler, MUN ve MCE, t-MBA, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Demokrasi ve İnsan Hakları gibi seçmeli dersler okutulmaktadır. Bu dersler, konusunda uzman akademik personel tarafından verilmektedir.  Sayfa Başı