Eğitim / Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir.

Değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi,  akıl haritaları,  sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir. Okul, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler velilerle bilgilendirme toplantılarında, veli-öğretmen görüşmelerinde ve yazılı raporlarla paylaşılır.

Uyguladığımız program öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlar. Öğrencilerin, sorun çözmek için kendi yollarını bulmalarını, öz-saygı geliştirmelerini ve ne yaptıklarını kavramalarını kolaylaştırır.

Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir.

Öğrenci başarısı için en anlamlı değerlendirme öğrencinin kendi kendini değerlendirmesidir. Bunun için öğrenciye güvenilir. Öğrencinin öz değerlendirmesinde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlanır. Yapılan çalışmalarda öğrencinin kazanacağı,  davranışa dönüşebilecek bilgiler öğretilir.Sayfa Başı